Oczy zwierząt

Poznasz po oczach jakie to zwierzę?
Oczy zwierząt