Końskie przysłowia

Potrafisz dokończyć te przysłowia?
Końskie przysłowia