Które z polskich miast może się poszczycić najstarszym pisanym rodowodem?