Z historii Unii Europejskiej

Czy znasz te fakty z najnowszej historii Europy?
Z historii Unii Europejskiej