Twórczość Sienkiewicza

Co wiesz o twórczości tego wybitnego polskiego pisarza?
Twórczość Sienkiewicza