Uczciwy student?

Odpowiadaj "tak" lub "nie", tylko uczciwie.
Uczciwy student?