Organizacje w historii

Wiele różnych organizacji różnie się w historii zapisało. Co o nich wiesz?
Organizacje w historii