Królowa nauk

Jak bliską zawarliście znajomość?
Królowa nauk